ROS on Ubuntu 20.04, No module named 'rclpy._rclpy_pybind11'


After installing ROS2 Galactic to Ubuntu 20.04 following the instruction here, when run the examples, I stumped at this error: Traceback (most recent call last): File "/opt/ros/galactic/lib/demo_nodes_py/listener", line 11, in <module> load_entry_point('demo-nodes-py==0.14.3', 'console_scripts', 'listener')() File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 490, in load_entry_point return get_distribution(dist).load_entry_point(group, name) File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 2854, in load_entry_point return...

How to install SoMo - SoftMotion PyBullet on Mac Big Sur


SoMo - Soft Motion PyBullet Installation on Mac Big Sur Install HomeBrew for Mac /bin/bash -c "$(curl -fsSL [https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh](https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh))" Install newest Python (3.9) sudo brew install python Install packages which might be not installed yet sudo brew install pkg-config sudo brew install freetype Clone repo git clone https://github.com/GrauleM/somo.git Create virtual...

Sao quê


Hôm nay nghỉ Tết, tranh thủ hai mẹ con xuống nhà ông bà ngoại ngủ, mình về quê tảo mộ và ngủ với ông bà nội ở quê. Chắc cũng đến 6 - 7 năm rồi không có dịp về ở nhà với ông bà dịp Tết. Nhớ hồi nhỏ,...

社会人になってしまった


Hôm qua, cậu 後輩 D3 trong lab bảo là anh Tùng trông giống 社会人 mất rồi. Chẳng là quà sinh nhật vợ mình tặng là áo khoác dạ, thay cho áo phao mình hay dùng. Tự nhiên mình nghĩ liệu rằng mình có đang thay đổi style? Sự thay đổi...