Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh


Một cuốn tiểu thuyết chiến tranh tuyệt vời. Bảo Ninh kể một câu truyện không có cốt truyện rõ ràng, mà lại vô cùng mạch lạc, lôi cuốn. Ông dẫn dắt người đọc lần giở từng ngõ ngách của quá khứ, của hiện tại, những chuyển biến nội tâm của...