IoT và Bão


Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên mức độ tàn phá của cơn bão số 19 đổ bộ vào Tokyo gần 3 tuần trước. Siêu bão càn quét vào gây lụt lội cũng như khiến không ít nhà phải đi sơ tán trong đêm. Tối hôm đó thứ Bảy, chị...

Trong mảnh vườn rào kín


“In a walled garden” - “Trong mảnh vườn rào kín” là thuật ngữ quen thuộc để ám chỉ hệ sinh thái của Apple. Tuy nhiên, bài này sẽ không bàn đến Apple mà là về cảm giác khi sống đằng sau The Great Firewall ở Bắc Kinh. Cách đây 4...

Next Innovations Come From The Crowd


What is innovation? According to Oxford dictionary 1, innovation is defined as the action or process of “Make changes in something established, especially by introducing new methods, ideas, or products”. That means the originality (novelty) is one of the most critical points of anything called innovation. In addition to novelty,...