Vì sao \(2^0=1\)


Chắc hẳn bất cứ học sinh THCS nào ở Việt Nam đều biết kết quả của phép luỹ thừa bậc 0 của mọi số đều bằng 1: [a^0=1] Nhưng không biết các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao lại thế chưa? Vì sao \(a^0\) không bằng 0 mà...

Open port in Docomo 5G HR01


⚠️ WARNING: Docomo 5G HR01 does NOT receive a global IP. The WAN IPv4 is 10.*.*.*, so even if you open the ports, you cannot access your LAN network from an external network. This is just a note for future when Docomo give your HR01 a global IP (probably will...

No wifi in Raspberry Pi 2 Model B


Scan wifi to check if your Raspberry detects available wifi iwlist scan | grep <SSID> If you see your wifi SSID in the out of the command above. Your wifi dongle is fine, and RPi is seeing your wifi. Open raspi-config sudo raspi-config Select System Options/Wireless LAN Select country Input...

Tết kép và vài suy tưởng về tuổi mới


Sống ở Nhật đem lại một trải nghiệm Tết không đâu có được. Người Việt sống lâu năm ở Nhật sẽ một cách tự nhiên hoà mình vào không khí tết ở Nhật. Nó là cái tết lai giữa truyền thống Á Đông và Tây Phương. Rất khó ở đâu...